ตั้งสายกีต้าร์ ด้วยการใช้เครื่องตั้งสายด้วยตัวเอง

 

ปัจจุบันการตั้งสายกีต้าร์นั้นไม่อยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว มีเครื่องมือชนิดต่างๆที่เข้ามาช่วยให้การตั้งสายง่ายและสะดวกมากขึ้นโดยที่เครื่องตั้งสายมีมากมายหลายยี่ห้อ มีฟังชั่นใช้งานที่แตกแยกกันออกไป โดยก่อนหน้าที่จะไปใช้เครื่องตังสายนั้นเราก็จะต้องรู้เรื่องพื้นฐานของสายแต่ล่ะสายก่อนว่าแต่ล่ะสายคือคีย์อะไร

 

ต่อมาเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงของแต่ล่ะสายแต่ล่ะตำแหน่งว่าจะให้เสียงอะไร เพราะตัวโน๊ตจะปรากฏขึ้นเมื่อเราดีแต่ล่ะสาย เช่นเราดีดสาย 1 จะเป็นโน๊ตตัว E ถัดมาดีดที่สายสองก็จะเป็นโน๊ต B ต่อมาดูที่หน้าจอของเครื่องตั้งสายส่วนใหญ่แล้วความถี่จะอยู่ที่ 440 Hz ดังนั้นถ้าเครื่องของท่านแสดงความถี่อื่นให้ท่านปรับให้เป็น 440 Hz เพื่อให้ตรงกับมาตฐานสากล

หลังจากนั้นก็ไล่ดีไปทีล่ะเส้นและปรับความตึงหย่อนของสายกีต้าร์ให้ต้องกับโน๊ตที่แสดงบนหน้าจอของเครื่องตั้งโดยที่เทียบเสียงของแต่ล่ะสามตามตัวโน๊ตคือ (สายที่ 1 E) (สายที่ 2 B) (สายที่ 3 G) (สายที่4 D) (สายที่5 A) (สายที่ 6 E)

โดยที่ตัวเครื่องส่วนใหญ่จะมีฟังชั่นมาให้อยู่หลักๆ 5 โหมด

C = โครมาติก ( ระบบแมนนวล )
G = กีต้าร์
B = เบส
V = ไวโอลิน
U = อูคูเลเล่

แนะนำให้ใช้ C กับ G สำหรับกีต้าร์

สำหรับในกรณีที่เสียงเพี้ยนไปมากกว่า 1 คีย์ เช่น ปกติแล้วสายหนึ่ง ควรจะเป็นเสียง e แต่ดีดแล้วดันเป็นเสียง D นั่นเพราะเสียงของสายหนึ่งนั้นต่ำกว่าปกติไป 1 เสียง ให้เราทำความเข้าใจกับรูปแบบการไล่ลำดับเสียงของตัวโน๊ตที่ถูกต้องก่อนคือ C D E F G A B C ดังนั้นสมมุติว่าเราดีดสายที่ 1 แล้วเป็นเสียง D ให้เรากลับไปดูเรื่องการไล่ลำดับของเสียงตัวโน๊ตว่า โน๊ตตัว E นั้นอยู่ก่อนหรือหลังตัว D วิธีการแก้ปัญหานี้ให้เพื่อนๆ หมุนลูกบิดให้เสียงสูงขึ้น 1 เสียง จนเป็นเสียง E นั่นเอง (ปัญหานี้มักทำให้ผู้เริ่มต้นสับสนได้)