เครื่องดนตรี “ไทย”ในแต่ล่ะภาค

    ถ้าให้เราพูดถึงเรื่องของดนตรีนั้นเราจะบอกว่าดนตรีของไทยเลยมีทั้งหมด 4 ภาคที่เราจะมาเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้าง

1. เครื่องดนตรีภาคกลาง นั้นประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี ทั้งดีด สี ตี เป่าเครื่องดีดนั้นก็จะได้แก่ จะเข้จ้องหน่อง เครื่องสีก็จะได้แก่ ซอด้วงและซออู้เครื่องตีก็จะได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ระนาดทอง ระราดทุ้มเล็ก ฆ้องโหม่ง ฉิ่ง ฉาบและกรับ เครื่องเป่า ได้แก่ ขลุ่ยและปี่ในลักษณะเด่นของดรตรีภาคกลางนั้นคือวงปี่พาทย์ของภาคกลางจะได้มีการถูกพัฒนาและก็ได้มีการผสมผสานกับดนตรี หลวงซึ่งจะมีการพัฒนาเคื่องดนตรีปี่ และกลองมาเป็นหลัก และก็จะมาเป็นระนาดและฆ้องวงพร้อมทั้งเครื่องดนตรีอื่นนั้นเข้ามาผสมผสานกันจนกลายมาเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่รวมไปถึงการที่มีขับร้องที่คล้ายคลึงกับปี่พาทย์ของหลวง

2. เครื่องดนตรีภาคเหนือ ซึ่งในช่วงแรกนั้นจะเป็นเครื่องดนตีประเภทตีนั้นก็จะได้แก่ ท่อนไม้กลวงที่ใช้ในงานพิธีต่างๆส่วนมากจะเป็นไปในเรื่องของภูผี ปีศาจและเจ้าป่าเจ้าเขาจากนั้นก็ได้ถูกการพัฒนาโดยนำหนังสัตว์มาขึงที่ปากของท่อนไม้กลวงนั้นเพื่อที่จะได้มีเสียงเครื่องดนตรีที่เรียกว่ากลองและภายในเวลาต่อมานั้นก็ได้ถูกพัฒนาในกลองให้มีความแตกต่างกันออกไป เช่น กลองที่ขึงด้วยนั้นสัตว์เพียงข้างเดียวได้แก่ กลองรำมะนากลองยาว กลองแอว และก็กลองที่ขึงด้วยเนื้อสัตว์ที่มีทั้งสองข้างได้แก่กลองมองเซิง กลองสองหน้า และสุดท้ายก็กลองตะโพนมอญและนอกจากนี้ยังไม่หมดยังมีเครื่องตีที่ทำด้วยโลหะอีก อย่างเช่น ฆ้อง ฉิ่งฉาบ ส่วนเครื่องดนตรีประเภทเป่า ได้แก่ ขลุ่ย ย่ะเอ้ ปี่แน ปี่มอญปี่สรไน และเครื่องสีนั้นก็ได้แก่ สะล้อ 5 ลูก สะล้อ 4 ลูก สะล้อสามสายส่วนเครื่องดีดได้แก่ พิณเปี๊ยะ และซึ่ง3 ขนาด คือซึงน้อย ซึงกลางซึงใหญ่ สำหรับเครื่องดนตรีในภาคเหนือนั้นจะนำเครื่องดนตรีประเภท ดีด สี ตี เป่า ซึ่งจะมาผสมวงกันให้เกิดเป็นเสียงดนตรที่ไพรเราะ

3. เครื่องดนตรีภาคอีสาน การที่เราเอาเครื่องดนตรีของแต่ละภาคนั้นมาเล่นไม่ว่าจะเป็น กลอง โปง โหวด ปี่ พิณ โปรลาง แคน เป็นต้นโดยมีการนำมาผสมผสานกันจนทำให้เป็นวงดนตรีภาคอีสานและก็อีสานนั้นก็กลายมาเป็นวงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานที่มีลักษณะเฉพาะตามพื้นที่ส่วนทางอีสานนั้นจะได้เล่นเครื่องดนตรีออกไปทางแนวกันตรึมซึ่งเป็นดนตรีที่ไพเราะของชาวอีสาน ซึ่งจะออกเป็นแนวที่สนุกสนานครื้นเครงใช้ประกอบในการแสดง และก็พิธีต่างๆ เช่น ลำผีฟ้า ใช้แคนในการรักษาโรคและงานศพแบบอีสาน

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa