หลักการเล่นคาสิโนออนไลน์ที่ถูกต้องแม่นย้ำราวกับว่ารู้อนาคตล่วงหน้าจนร่ำรวย

casino1เคยเห็นหลายครั้งที่นักการเมืองโดนขัดผลประโยชน์แล้วจะออกมาแฉเรื่องไม่ดีของอีกฝ่าย เพื่อลดคะแนนนิยม เพื่อตนเองจะถูกประชาชนชื่นชม ส่วนคนทั่วไปที่รับรู้ผ่านสื่อโดยไม่ได้กลั่นกรองให้ดีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิปัจเจกชนนิยมและเหตุผลทางเศรษฐกิจ อันที่จริงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการพนันเกี่ยวกับการพนันเกี่ยวโยงกับปทัฏฐาน ทางการเมืองและสังคมที่เล่นคาสิโนออนไลน์ปรากฏและความห่วงใยในระเบียบวินัยเพื่อความสงบของสังคม จากที่ได้สอบถามผู้รู้หลายท่านในการจัดตั้งสถานคาสิโนที่ดำเนินการโดยเอกชนนั้นcasino2 เมื่อวิเคราะห์หลักการแนวสาระสำคัญและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการพนัน ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแปดครั้งแล้ว นับตั้งแต่กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด ในการแก้ไขครั้งสุดท้ายมีขึ้นในปีสองพันห้าร้อยห้า พบว่าอำนาจในการ อนุญาตให้มีสถานคาสิโนและการเล่นการพนัน ย่อนกลับมาที่นักการเมืองชอบแฉ อันดับแรก คือให้เขามองว่าตัวเองเป็นคนดี เช่น การประกาศว่ามีบ่อนการพนัน คาสิโน เปิดให้เล่นกลางกรุงเทพมหานคร เป็นบ่อนการพนันครบวงจร มีทุกรูปแบบ ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น บาคาร่า สโนร์เบ๊ต สร็อทแมทซีน ไฮโล ไผ่ กำถั่ว มีทุกอย่างที่ใครอยากจะเล่น พอประกาศแบบนั้นแล้วตำรวจก็อยู่ไม่ได้ต้องออกมาตามจับทั้งผู้เล่นและเจ้าของบ่อน casino3นั้นเป็นอำนาจโดยตรงของรัฐบาล โดยกฎหมายได้กำหนดขอบเขตและเงื่อนไขประเภทการพนันไว้

 

ท้ายพระราชบัญญัติ ที่ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่ม และอนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่มได้ แต่กรณีหากรัฐบาลเห็นสมควรก็สามารถอนุญาตให้มี หรือเข้าเล่นพนันได้โดยการอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใดๆ โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่หลังจากทีจับไปแล้วสักพักเรื่องก็จะเงียบไปเอง เป็นเรื่องปกติของอิทธิพลมืด และอำนาจของบ่อนคาสิโน คิดว่าถ้าเป็นเจ้าของบ่อนก็คงจะเคยตัวกับการกระทำแบบนี้ของหน่วยการที่เกี่ยวข้อง เพราะแค่เอาเงินยัดเรื่องทุกอย่างก็จะเงียบ และสามารถดำเนินธุรกิจของต่อไปได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวกฎหมาย เพราะถ้ามีรอบแรกได้ มันก็ต้องมีรอบต่อไปอีกได้ประเทศไทยของนี้ดีและหน้าอยู่มาก เพราะมีกฎหมายเกี่ยวกับการพนันที่ตราขึ้นได้โดยอำนาจของฝ่ายบริหารตามเงื่อนไขการเล่นคาสิโนหลักการที่กฎหมายแม่แบบ คือ พระราชบัญญัติ การพนัน พุทธศักราชสองพันสี่ร้อยสามสี่เจ็ดสิบแปด ให้อำนาจไว้ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า โดยนักกฎหมายแม่บทในมาตราสี่ แห่งพระราชบัญญัติ การพนันสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด ได้เปิดทางให้สามารถเปิดสถานคาสิโน เพราะเป็นการทั่วไปหรือไม่ก็ตาม ส่วนเอกชนสามารถเข้าดำเนินการในสถานคาสิโนได้ในเงื่อนไขอย่างไรที่อนุญาตให้เปิดสถานคาสิโนได้